Het parket


Bij de Hoge Raad bestaat een parket. Aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad staat de procureur-generaal. Tot het parket behoren verder de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal. Het parket bij de Hoge Raad staat los van het Openbaar Ministerie. De leden van het parket zijn ook onafhankelijk van de regering en het parlement.

De belangrijkste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal in het parket namens de procureur-generaal genomen.

De advocaten-generaal zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van hun conclusies. De advocaten-generaal werken in de secties civiel recht, strafrecht of belastingrecht van het parket.

De advocaten-generaal worden in hun werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau. De procureur-generaal wordt ondersteund door het kabinet van de procureur-generaal.

Kabinet procureur-generaal

F.W. Bleichrodt, procureur-generaal
M.H. Wissink, plaatsvervangend procureur-generaal
Secretariaat: 070 - 361 12 67

T. (Thea) Tjeerdema, woordvoerder/communicatieadviseur
070 - 361 12 62 / 06 - 15 03 25 07

Advocaten-generaal belasting