Publicaties


Oriënterend onderzoek procureur generaal n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge in verband met beleid dat hij als (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevoerd en uitspraken die hij heeft gedaan tijdens de coronacrisis.

Oriënterend onderzoek (pdf, 372 kB)

Nieuwsbericht 'PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge'

Protocol 'Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden' (pdf, 487 kB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Aangiften tegen mevrouw Kaag’

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangiften tegen mevrouw S.A.M. Kaag, voormalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, in verband met gestelde financiering van terrorisme.

Oriënterend onderzoek (pdf, 314 kB)

Nieuwsbericht ‘PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van aangiften tegen Minister Kaag in verband met gestelde financiering van terrorisme’

Protocol ‘Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden’

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Aangifte tegen kamerlid Baudet’

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen de heer Baudet in verband met gestelde racistische en antisemitische uitlatingen (in WhatsApp-groepen).

Oriënterend onderzoek (pdf, 395 kB)

Nieuwsbericht 'PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van een aangifte tegen Kamerlid Baudet'

Protocol 'Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden' (pdf, 487 kB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Schending van geheimhouding notulen Ministerraad’

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. de aangifte wegens het vermoeden van schending van geheimhouding aangaande notulen van de Ministerraad.

Rapport 'Lekken uit de notulen van de Ministerraad' (pdf, 14 MB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal 'Toeslagenaffaire'

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen bewindspersonen in de Toeslagenaffaire.

Oriënterend onderzoek (pdf, 932 kB)

Mijlpaalarresten

De Hoge Raad publiceert sinds december 2019 'oude' (mijlpaal) arresten inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal. Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Nb. In de documenten zijn de per 29-09-2023 gepubliceerde arresten groen gearceerd. De overige arresten zijn eerder gepubliceerd.

Aanvragen publicatie 'oude' arresten

Het is mogelijk om publicatie van een ongepubliceerd arrest van vóór het jaar 2000 aan te vragen. Dit kan via .

Hoge Raad jaarverslagen

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en ingezette middelen.

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met het jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in werkwijze en aandachtspunten.

Toezicht op het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft als bijzondere taak een toezichthoudende rol op het Openbaar Ministerie (artikel 122 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie).

Toespraken president

Jaarlijks houdt de president van de Hoge Raad een aantal toespraken.

Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal

In artikel 74 van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) staat dat de Hoge Raad advies of inlichtingen geeft wanneer dat vanwege de regering wordt gevraagd. Dit geldt dit ook voor de leden van het parket bij de Hoge Raad.

Het advies wordt in de praktijk uitgebracht door de presidenten van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezamenlijk.

Reactie procureur-generaal oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft kennis genomen van de oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot observaties van en opvragen van informatie over advocaten door het Openbaar Ministerie.

Reactie PG oproep VCAS (pdf, 90 kB)