Pers en media


Bij uitspraken en conclusies waarvoor mediabelangstelling bestaat en bij uitspraken en conclusies waarvan de communicatieafdeling inschat dat de samenleving hierin geïnteresseerd is, publiceert de Hoge Raad een nieuwsbericht en/of een tweet. Een nieuwsbericht richt zich zowel op de pers als op het algemene publiek.

Een link naar het nieuwsbericht wordt getwitterd. Soms blijft een bericht achterwege en wordt volstaan met een tweet die direct linkt naar de uitspraak of conclusie.

Een nieuwsbericht is een grove samenvatting van een uitspraak of een conclusie. De afdeling communicatie stelt een nieuwsbericht op waarbij een persraadsheer of persadvocaat-generaal meekijkt. Formeel is de griffier van de Hoge Raad verantwoordelijk voor het persbeleid.

De woordvoerder beantwoordt vragen van de media. Een persraadsheer of persadvocaat-generaal is beschikbaar om de audiovisuele media te woord te staan.

Bijwonen van zittingen en mediabeleid

De rolzittingen zijn openbaar toegankelijk. Er gelden wel regels voor het bijwonen van en maken van opnamen tijdens (rol)zittingen.

Thea Tjeerdema

Thea Tjeerdema

woordvoerder

Contactgegevens

070 - 361 1262
06 - 15 03 25 07

Interviewverzoeken voor president van de Hoge Raad en procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad

Voor interviewverzoeken voor de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad kunt u contact opnemen met Jan Willem Jurg.

Jan Willem

Contactgegevens

070 - 361 1268
06 - 12 17 29 37