Bijwonen van en maken van opnamen tijdens (rol)zittingen


Uitspraken van de Hoge Raad worden gedaan op de zogenoemde rolzitting. Op deze rolzittingen worden alle uitspraken van een week in één keer gedaan. De rolzittingen zijn openbaar en journalisten kunnen deze dus altijd bijwonen.

  • De rolzitting in strafzaken is op dinsdag om 12.30 uur.
  • De rolzitting in civiele zaken en belastingzaken is op vrijdag om 10.00 uur.

Voorleesversie uitspraak

Gewoonlijk wordt tijdens een rolzitting niet ingegaan op de inhoud van een afzonderlijke uitspraak. Maar in het geval een journalist de rolzitting bezoekt, kan de voorzitter een uitspraak kort toelichten in de vorm van een voorleesversie van de uitspraak.

Het is raadzaam als een journalist bij de woordvoerder aangeeft dat hij/zij een rolzitting wil bijwonen. De voorzitter kan dan een korte samenvatting van de uitspraak voorbereiden.

Audiovisuele opnamen

Audiovisuele media die tijdens een uitspraak opnamen willen maken, leggen dit vooraf voor aan de woordvoerder. Ook hier moet de voorzitter een korte samenvatting in de vorm van een voorleesversie voorbereiden en zal de zetel van rechters in de betreffende zaak speciaal voor de opname gaan zitten.

In het algemeen werkt de Hoge Raad graag mee aan het maken van opnamen tijdens een uitspraak. In voorkomende gevallen kan de Hoge Raad naar een perskaart vragen.

Conclusies

Adviezen van de advocaten-generaal aan de Hoge Raad, de zogenoemde conclusies, worden formeel genomen op de rolzitting. Dit is een administratieve handeling en geen fysieke. Het is dan ook niet mogelijk hiervan opnamen te maken.


Persrichtlijn

Voor zover van toepassing sluit de Hoge Raad aan bij de persrichtlijn van de Rechtspraak.