Organisatie


De organisatie van de Hoge Raad is een rechterlijke organisatie (art. 2 Wet op de rechterlijke organisatie) en bestaat uit drie zelfstandige onderdelen: de Hoge Raad, het parket bij de Hoge Raad en de directie bedrijfsvoering.

De Hoge Raad

De Hoge Raad bestaat uit de president, de vicepresidenten, de raadsheren en de raadsheren in buitengewone dienst. De Hoge Raad is verdeeld in kamers. De leden van de Hoge Raad zijn werkzaam in het burgerlijk recht, het strafrecht of het belastingrecht.

Het parket bij de Hoge Raad

Aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad staat de procureur-generaal. Tot het parket behoren verder de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal. De hoofdtaak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen in zaken aan de Hoge Raad (conclusies). Daarnaast heeft de procureur-generaal een aantal bijzondere taken.

De directie bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de Hoge Raad zorgt voor de administratieve en wetenschappelijke ondersteuning van de leden van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad.

Jaarverslagen

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en ingezette middelen.

Statuut

Het statuut regelt de gemeenschappelijke organisatie van de Hoge Raad en het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad.