Contact en bezoekersinformatie


Bezoekadres

Korte Voorhout 8
2511 EK 's-Gravenhage

Correspondentieadres

Postbus 20303
2500 EH 's-Gravenhage

Insturen formulieren die geen betrekking hebben op het werk van de Hoge Raad
Sommige mensen sturen aan de Hoge Raad formulieren die op internet te vinden zijn, waarmee zij laten weten dat zij zelf willen bepalen of zij verplichtingen tegenover de overheid willen aanvaarden. Deze documenten worden niet toegestuurd in verband met een zaak die bij de Hoge Raad in behandeling is. Met deze documenten kan de Hoge Raad dan ook niets. Het is administratief niet mogelijk om dit individueel aan afzenders te laten weten.

Openingstijden

De centrale balie is op werkdagen geopend van 08.30 tot 16.30 uur. De griffies zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Voor het afgeven van stukken dient u zich te wenden tot de griffie van de Hoge Raad.

Minder validen

Voor informatie over voorzieningen voor minder validen kunt u contact opnemen met de Hoge Raad via het algemene telefoonnummer.

Telefoon en fax

Algemeen telefoonnummer: 070 36 11 311

Contact met de griffies

Fax

administratie civiele griffie: 070 - 753 03 51
administratie strafgriffie: 070 - 753 03 52
administratie fiscale griffie: 070 - 753 03 54

E-mail

Het e-mailadres is bedoeld voor algemene (niet zaaksgerelateerde) vragen en verzoeken. U kunt dit e-mailadres niet gebruiken voor het indienen van cassatieverzoeken, klachten volgens art. 13a RO en de klachtenregelingen Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad, voor het toezenden van processtukken of het stellen van vragen over uw (lopende) juridische procedures. Deze stukken kunt u per post of fax indienen.

Route

De route naar het kantoor van de Hoge Raad der Nederlanden aan de Korte Voorhout 8 te Den Haag kunt u hier bekijken. Komt u met de auto? U kunt parkeren onder het Malieveld, de inrit bevindt zich aan de Koningskade (geopend tot 22.00 uur).

Hoge Raad der Nederlanden

Zitting bijwonen

Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Er is wel een vaste rolzitting op dinsdag.

Pers en voorlichting

Voor woordvoering en voorlichting kunt u contact opnemen met Thea Tjeerdema.

E-mail: 

Slachtofferinformatie

U bent slachtoffer van een misdrijf of ongeluk. Of u bent nabestaande van een slachtoffer. Dan kunt u hulp krijgen.

Bezoek aan de Hoge Raad

Dagelijks werken de raadsheren, de advocaten-generaal en hun juridische ondersteuning aan het bevorderen en bewaken van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming. Hoe zij dat doen en welke werkwijze ze daarbij volgen, deelt de Hoge Raad graag met degene die daarin geïnteresseerd zijn.

De primaire doelgroep van onze voorlichtingsbijeenkomsten bestaat uit juridische studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau, maar ook scholieren van het Voorgezet Onderwijs zijn van harte welkom. Voorkennis van ons rechtssysteem in het algemeen en de rechtspraak in het bijzonder is wel belangrijk om samen het gesprek te kunnen voeren. Met een interactief programma krijgt de opgedane (theoretische) kennis meer 'handen en voeten'.

Studenten die de Hoge Raad bezocht hebben, hebben bij hun verdere studie een duidelijker beeld van wat de Hoge Raad is en doet. Bij het lezen van de arresten van de Hoge Raad begrijpen zij beter hoe een arrest tot stand komt.

Meer over voorlichtingsbijeenkomsten, studentenbezoeken en rondleidingen

Open dag

In 2024 vindt de Open Dag op zaterdag 8 juni plaats. Kom je ook?

Kabinet president

G. de Groot, president
Secretariaat: 070 – 36 11 237

I. Wolffram, griffier/kabinetschef
Secretariaat: 070 – 36 11 238

Kabinet procureur-generaal

F.W. Bleichrodt, procureur-generaal
M.H. Wissink, plaatsvervangend procureur-generaal
Secretariaat: 070 - 36 11 267

N.N. Kirkels-Vrijman, kabinetschef
Secretariaat: 070 - 36 11 267