Huisregels


Beeld- en/of geluidopname

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is niet toegestaan. Indien u dit toch wenst te doen, kunt u toestemming vragen aan de communicatieadviseur, tel. 070-361 1268.

Beveiliging

Medewerkers van de beveiliging kunnen u vragen uw ID-bewijs te tonen. Ook kunnen zij u verzoeken een detectiepoort te passeren, dan wel mee te werken aan doorzoeking van uw persoonlijke eigendommen en/of een fouillering voordat u een zittingzaal kunt betreden.

Mobiel/tablet/laptop

Het geluid van deze apparatuur moet tijdens de zittingen uit staan.

Rookverbod

Het is verboden te roken in het gebouw van de Hoge Raad.

Ordehandhaving/calamiteiten

Bezoekers dienen altijd aanwijzingen van de beveiliging en de bodes op te volgen als het gaat om ordehandhaving, calamiteiten, etc.

Verbod meenemen van dieren

Het meenemen van dieren is verboden.

Verbod nuttigen van versnaperingen

Het nuttigen van versnaperingen in de voor bezoekers toegankelijke ruimtes is verboden.

Verdovende middelen

Het is verboden verdovende middelen binnen het gebouw van de Hoge Raad te brengen. Gebruik daarvan is eveneens verboden.

Garderobes

Gebruik van garderobes is voor eigen risico, de Hoge Raad is niet aansprakelijk voor het ontvreemden of zoek raken van eigendommen van bezoekers. Achtergelaten/niet bewaakte bagage wordt door de beveiliging uit het gebouw verwijderd.

Gezichtsbedekkende kleding

Het is verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals o.a. een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts. Een uitzondering kan gemaakt worden op basis van gezondheid of veiligheid.