Portaal Hoge Raad

Dit is het portaal van de Hoge Raad. Via dit portaal kan digitaal worden geprocedeerd. Op dit moment gebeurt dat sinds 1 maart in civiele vorderingszaken. Ook kunnen schriftelijke opmerkingen in fiscale prejudiciële procedures digitaal worden ingediend en zijn er overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen op het portaal te vinden.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijk taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Meer informatie over de Hoge Raad vindt u op de publiekssite.