Portaal Hoge Raad der Nederlanden

Het portaal van de Hoge Raad is beschikbaar voor:
  • digitaal procederen in civiele vorderingszaken
  • digitaal procederen in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken
  • indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken
Daarnaast zijn hier overzichten van fiscale en civiele prejudiciële vragen te vinden.

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Meer informatie over de Hoge Raad vindt u op de publiekssite.