Banner Jaarverslag

Met dit jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2023. De Hoge Raad draagt in het Koninkrijk der Nederlanden eraan bij dat het recht zijn functies vervult in de democratische rechtsstaat voor mensen, bedrijven en organisaties. Drie onafhankelijke onderdelen, het rechtscollege de Hoge Raad, het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de directie bedrijfsvoering, worden daartoe bestuurd door het dagelijks en het algemeen bestuur.

Aan de hand van beelden, cijfers, beschouwingen en interviews bieden we impressies van ons werk in 2023. Op deze startpagina geven foto’s en de belangrijkste cijfers een eerste indruk van gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit 2023. Verder kunt u via onderstaand navigatiemenu doorklikken naar de verschillende hoofdstukken van het jaarverslag.

In het hoofdstuk ‘Een zaak van begin tot eind’ vertellen we meer over het werkproces bij de Hoge Raad, vanaf het moment dat een cassatieberoep wordt ingesteld totdat de uitspraak van de Hoge Raad gepubliceerd wordt. Dat doen we aan de hand van interviews met verschillende medewerkers. Onder ‘De Hoge Raad’ bespreken we enkele zaken waarin de civiele kamer, de strafkamer en de belastingkamer in 2023 uitspraak hebben gedaan. In dit hoofdstuk komen het recht van de Europese Unie, uitspraken van de vierde kamer en de door de Hoge Raad ontvangen klachten en overige correspondentie ook aan de orde. Het volgende hoofdstuk, ‘Contacten met de wetgever’, gaat over de relatie tussen de taken van de Hoge Raad en de wetgevende macht. Hier worden de uitspraken vermeld waarin de Hoge Raad in 2023 een signaal aan de wetgever heeft gegeven. In het hoofdstuk ‘Het parket bij de Hoge Raad’ gaan we in op de bijzondere taken van de procureur-generaal, die aan het hoofd staat van het parket bij de Hoge Raad. In het hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering’ komt de directie bedrijfsvoering aan bod. Een verkorte Engelse vertaling sluit het jaarverslag af.

De Hoge Raad in 2023 in beeld

Foto Installaties
Installaties bij de Hoge Raad en het parket in 2023: mr. M.J. Borgers (vicepresident), mr. J.A.R. van Eijsden (vicepresident), mr. C.N. Dalebout, mr. T.B. Trotman, mr. F. Posthumus, mr. A.P. Wolffram-van Doorn (griffier), mr. M.R.T. Pauwels
Foto afscheid
Afscheid van de Hoge Raad en het parket in 2023: mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend, mr. J. Storm, mr. J. Claassens, mr. J. de Hullu, mr. F.F. Langemeijer, mr. P.C. Vegter, mr. R.L.H. IJzerman
Foto van de opening van de Week van de rechtsstaat
Opening van de eerste Week van de Rechtsstaat op 30 mei 2023
Foto van het bezoek van de president aan Caraïbisch Nederland
Bezoek van de president aan Bonaire, Saba, Sint-Eustatius, Curaçao en Sint-Maarten in juni 2023
Groepsfoto van de EUnited conferentie
De conferentie ‘EUnited in Diversity II: The Rule of Law and Constitutional Diversity’ bij de Hoge Raad op 31 augustus en 1 september 2023
Foto van het lustrum van het wetenschappelijk bureau
Viering van het 45-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad op 5 oktober 2023

Kerncijfers

4990

Instroom zaken

1250

Conclusies

4032

Uitspraken