Herziening


Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure bij de Hoge Raad. Door herziening kan er worden teruggekomen op een uitspraak van een rechter in een strafzaak die onherroepelijk is geworden.

Op grond van de wet is de procureur-generaal bij de Hoge Raad bevoegd om te onderzoeken of er grond is voor herziening van een onherroepelijke veroordeling.