Verzoek nader onderzoek


De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad is wettelijk bevoegd om onderzoek te doen naar de vraag of er grond is voor de herziening van een onherroepelijke veroordeling.

Voorwaarden

Ter voorbereiding van een herzieningsaanvraag, kan een veroordeelde de PG verzoeken een nader onderzoek te doen naar bepaalde duidelijk omschreven omstandigheden. De veroordeelde moet dit verzoek via zijn advocaat doen.

Volgens de wet moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het moet gaan om een onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf waarvoor wettelijk een gevangenisstraf van twaalf jaar mogelijk is. Het gaat om de straf die op grond van de wet maximaal kan worden opgelegd, niet de straf die daadwerkelijk is opgelegd.
  2. Het misdrijf moet de rechtsorde ernstig hebben geschokt.
  3. Er moeten voldoende aanwijzingen zijn dat er - mogelijkerwijs - sprake is van een grond tot herziening.
  4. Het onderzoek moet noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of er een grond voor herziening is.

Adviescommissie afgesloten strafzaken

De PG kan advies vragen aan de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). Dit advies kan hij ambtshalve (dat wil zeggen: uit eigen beweging) of op verzoek van de veroordeelde vragen. De ACAS adviseert over de wenselijkheid en de inhoud van nader onderzoek.

De ACAS bestaat uit twee wetenschappers, een deskundige op het terrein van de politiepraktijk, een advocaat en een lid van het Openbaar Ministerie.

Verdere procedure

Als de PG een verzoek om nader onderzoek toewijst, kan hij een onderzoeksteam samenstellen. De PG kan ook een rechter-commissaris in strafzaken inschakelen om getuigen onder ede te laten horen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen voor een onherroepelijk veroordeelde aanleiding zijn om een herzieningsaanvraag in te dienen bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad kan tijdens de behandeling van een herzieningsaanvraag ook oordelen dat nader onderzoek noodzakelijk is. De Hoge Raad kan daarbij om advies vragen aan de ACAS of de PG opdracht geven om advies te vragen aan de ACAS.


Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS)