Over de Hoge Raad


De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd.

Belangrijke kenmerken van de cassatieprocedure

  • De Hoge Raad stelt geen feiten vast, maar gaat uit van de feiten en omstandigheden die zijn vastgesteld door de lagere rechter (rechtbank of gerechtshof).
  • In de cassatieprocedure onderzoekt de Hoge Raad of de lagere rechter het recht op juiste wijze heeft uitgelegd en toegepast.
  • Ook beoordeelt de Hoge Raad of de lagere rechter geen procedurele fouten heeft gemaakt en of de uitspraak begrijpelijk is gemotiveerd.

De Hoge Raad heeft drie kerntaken

zaal-lege-stoelen

De Hoge Raad is verdeeld in vier kamers.

beelden-galerij-vanuit-binnen-gezien

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden.

hoge-raad-entree

Een bijzondere positie in het staatsbestel.

Geschiedenis

De huidige Hoge Raad met z'n cassatierechtspraak bestaat vanaf 1 oktober 1838. Maar al in de 15e eeuw bestond er een voorloper van de Hoge Raad die het hoogste recht sprak.

Het gebouw van de Hoge Raad

Bekijk ons gebouw aan het Korte Voorhout via een virtuele tour en lees meer over de beelden bij de ingang.

De Hoge Raad en internationaal recht

De Hoge Raad behandelt steeds vaker cassatieberoepen die ook raken aan internationaal recht.

Wat is de Hoge Raad der Nederlanden?

Wat de Hoge Raad betekent voor de samenleving...