Werken bij het wetenschappelijk bureau


Diepgravend onderzoek

Werken bij het wetenschappelijk bureau (WB) van de Hoge Raad betekent een inhoudelijke en uitdagende functie die zich bevindt op het snijvlak van de wetenschap en de praktijk. Een unieke combinatie die tot uiting komt in werk met een grote maatschappelijke bijdrage. De kern van het werk is het schrijven van concept-conclusies of concept-uitspraken op basis van het daarvoor benodigde, door jou verrichte, juridisch onderzoek.

Je krijgt de mogelijkheid om zowel in de breedte als in de diepte te groeien, binnen de sector civiel recht, strafrecht of belastingrecht. Daarnaast is het een omgeving waar nauwe samenwerking plaatsvindt, zowel met raadsheren als advocaten-generaal en met collega’s van het wetenschappelijk bureau, het gerechtssecretariaat en de griffie. De samenwerking is plezierig en de communicatielijnen zijn kort. Je krijgt de kans om in een goede werksfeer op topniveau te werken met zeer competente collega's. Bovendien biedt deze functie veel groeipotentieel en een uitstekende basis voor toekomstige carrièrestappen.

Wat biedt de Hoge Raad?

De Hoge Raad biedt voldoende tijd en ruimte om je te ontwikkelen, je te verdiepen in de inhoud en jouw horizon te verbreden. Je krijgt veel mogelijkheden om te verkennen wat je tijdens je jaren bij de Hoge Raad wilt bereiken, evenals wat je erna wilt nastreven. De medewerkers van het wetenschappelijk bureau weten elkaar op professioneel en sociaal vlak goed te vinden. Ook de samenwerking met advocaten-generaal en raadsheren is een unieke en leerzame ervaring. De Hoge Raad biedt ruimte voor opleiding, nevenactiviteiten en een gezonde werk-privé-balans.

Solliciteren voor het WB kan gedurende het hele jaar. Je sollicitatie wordt tijdens het eerstvolgende selectiemoment meegenomen.

Er zijn dit jaar drie selectiemomenten. Solliciteren voor een selectiemoment kan tot en met deze data:

 • 28 januari 2024
 • 26 mei 2024
 • 27 oktober 2024

Meer over selectiemomenten en -data

Waarom een functie bij het WB?

 • De combinatie tussen wetenschap en praktijk
 • De mogelijkheid om zonder afleiding aan een dossier te werken
 • Het maatschappelijk belang van het werk
 • De inhoudelijke uitdaging van het werk
 • De mogelijkheden voor ontwikkeling en de goede werk-privé-balans
 • De positieve werkcultuur en samenwerking

Gevraagd wordt...

 • analytisch vermogen
 • nauwkeurigheid en focus
 • goede schrijfvaardigheid
 • maatschappelijke betrokkenheid
 • aandacht voor je eigen ontwikkeling
 • feedback kunnen geven en ontvangen

Wanneer kwalificeer ik?

 • Je hebt een master rechtsgeleerdheid (Nederlands recht, fiscaal recht of notarieel recht)
 • Met een masterdiploma fiscale economie aan een Nederlandse universiteit kun je ook solliciteren voor de belastingsector
 • Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring
 • Publicaties strekken tot de aanbeveling
 • (Bijna) gepromoveerd strekt tot de aanbeveling

Maak kennis

Heb je vragen over werken bij de Hoge Raad? Neem contact op met Cholidah Murad (recruiter) via , of tel. +31 6 15829474

Kopje koffie?

Spreekt de functie je aan en heb je vragen, of wil je informeel kennis maken? Meld je dan aan voor een (virtueel) kopje koffie via . We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Tijdens dit informele moment maken we graag kennis met jou en vertellen we je meer over de functie. We beantwoorden graag jouw vragen, zonder dat je meteen de sollicitatieprocedure ingaat. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van wat de Hoge Raad voor jou kan betekenen.

'Wat mij aanspreekt aan het WB is de samenkomst van inhoudelijk uitdagend, maatschappelijk relevant werk en het onderdeel uitmaken van een groep jonge collega’s. Ook de samenwerking met raadsheren en advocaten-generaal geeft een boost aan je ontwikkeling. Werken bij het WB biedt bovendien de mogelijkheid om te ontdekken waar je interesses liggen, zowel op inhoudelijk vlak als qua type werk en organisatie.'

Christa (WB fiscaal)

'Ik heb het openbaar ministerie vaarwel gezegd en ben bij het WB gaan werken. Daar heb ik geen moment spijt van gehad! Wat mij in het bijzonder aanspreekt, is dat het wetenschappelijk bureau bestaat uit een divers, enthousiast en jong gezelschap en het werk de perfecte combinatie is van je volledig kunnen verdiepen in de rechtstheorie en vervolgens die kennis kunnen toepassen in concrete zaken. Daarnaast is het contact met collega’s informeel en worden veel sociale activiteiten gepland tijdens en buiten het werk om!'

Beka (WB straf)

'Hiervoor ben ik werkzaam geweest als advocaat in een civiele procespraktijk en als promovendus en docent burgerlijk recht bij de Radboud Universiteit. Wat mij sterk aanspreekt aan het werk bij het wetenschappelijk bureau is de combinatie van inhoudelijke diepgang en het samenwerken in concrete zaken met specifieke vragen en maatschappelijke relevantie. Ik combineer werken bij het wetenschappelijk bureau met mijn promotieonderzoek. Je krijgt de kans om je professioneel en persoonlijk op meerdere vlakken te ontwikkelen.'

Daan (WB civiel)

'Het is gebruikelijk dat je in je tijd bij het wetenschappelijk bureau voor meerdere advocaten-generaal of raadsheren werkt. De focus ligt dan weer op een ander rechtsgebied, dus het lijkt alsof je van baan wisselt!

Je bent als WB'er op 'zaaksniveau' bezig, want het gaat om partijen die hun zaak in cassatie voorleggen, maar je hebt ook altijd een zaaksoverstijgend doel voor ogen: rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsontwikkeling. Het komt in de kern neer op de vraag: is het recht goed toegepast en is de uitspraak begrijpelijk gemotiveerd?

Bij die vraag komt juridische creativiteit bij kijken, want soms moet je ook antwoord geven op een rechtsvraag die nog nooit eerder aan de Hoge Raad is voorgelegd. Je hebt bij dat onderzoek een grote mate van zelfstandigheid. Iedereen is sterk met de inhoud bezig, maar daarnaast is er genoeg ruimte voor gezelligheid.'

Madhvi (WB civiel)

Gerechtssecretaris

De gerechtssecretaris vervult in alle fasen van het proces – van cassatieverzoek tot publicatie van het arrest – een ondersteunende rol voor de raad en het parket. Hij fungeert ook vaak als vraagbaak. Voor de griffie als het gaat om stukken die door een procespartij zijn opgevraagd, over termijnen en werkprocessen, en voor de collega’s van het wetenschappelijk bureau voor vragen over een zaak. De gerechtssecretaris voert ook kwaliteitscontroles uit. De Hoge Raad moet wettelijke verplichtingen naleven. De gerechtssecretaris controleert dit en herstelt eventuele onvolkomenheden.

Benieuwd naar mogelijkheden die de Hoge Raad biedt?