Stage bij het wetenschappelijk bureau


Ben je een masterstudent fiscaal recht, fiscale economie of strafrecht? Lijkt het jou wat om drie tot vier maanden kennis en ervaring op te doen, door te helpen met wetenschappelijk onderzoek en mee te schrijven aan concept-conclusies? De Hoge Raad biedt een beperkt aantal unieke stageplekken aan bij het wetenschappelijk bureau, bij de sectoren strafrecht en fiscaal recht.

De stagiair(e) krijgt de kans om in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van leden van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad rechtstreeks voor één van de advocaten-generaal te werken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit (het adviseren bij) de selectie van zaken voor conclusie, het schrijven van concept-conclusies, het uitvoeren van het daarvoor benodigde wetenschappelijke onderzoek en het deelnemen aan het vakinhoudelijk overleg.

De stageperiode beslaat minimaal drie en maximaal vier tot zes maanden, afhankelijk van de sector. Van de stagiair wordt verwacht dat hij of zij vier of vijf dagen per week beschikbaar is, ten tijde van de stage nog als student staat ingeschreven en in staat is om de werkzaamheden op de Hoge Raad, Korte Voorhout 8 te Den Haag, te verrichten. Zij krijgen een contract en staan in dienstbetrekking bij de Hoge Raad. Reiskosten (per openbaar vervoer) worden vergoed; bovendien wordt bij een fulltime stage (40 uur per week) momenteel een beloning van €749 per maand betaald.

Contact

Ben je geïnteresseerd in een stage? Neem contact op met .

In de sollicitatieprocedure wordt gevraagd om een CV, cijferlijst en mogelijk een aanbevelingsbrief van een hoogleraar in het rechtsgebied.