Bezoeken


Benieuwd naar de gang van zaken bij de Hoge Raad? Voor zowel studenten en scholieren als andere groepen is het mogelijk een bezoek aan te vragen. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

Studentenbezoeken

Het is mogelijk de Hoge Raad te bezoeken in het kader van een studieprogramma. Dat geldt voor hbo- en wo-studenten van een juridische opleiding, maar ook mbo-studenten en middelbare scholieren zijn van harte welkom. Basiskennis van ons rechtssysteem in het algemeen en de rechtspraak in het bijzonder is wel belangrijk om samen het gesprek te kunnen voeren.

Rondleidingen en bezoeken van overige groepen

Het is ook voor andere groepen mogelijk om een bezoek te brengen aan de Hoge Raad en meer te horen over het gebouw en de werkzaamheden van de Hoge Raad.

Programma

Afhankelijk van de groep en het leerdoel wordt verdere invulling aan het bezoek gegeven. Doorgaans zal in elk geval een presentatie over de Hoge Raad en zijn werkwijze daarvan onderdeel uitmaken. Een raadsheer kan aansluiten om een actueel arrest te bespreken en in te gaan op de totstandkoming van een arrest. De bezoeken zijn interactief; er is volop ruimte voor vragen en gesprek.

Handig om te weten

  • Een bezoek duurt één tot anderhalf uur
  • De maximale groepsgrootte is in principe 25 personen
  • Enige voorkennis van het rechtssysteem is gewenst
  • Een bezoek dient in principe minimaal acht weken van tevoren te worden aangevraagd

Aanvragen van een studentenbezoek of een ander bezoek

Een bezoek of rondleiding kan worden aangevraagd met behulp van ons aanmeldformulier.


Aameldformulier bezoek