WB belastingrecht


Als medewerker wetenschappelijk bureau sectie fiscaal ondersteun je de raadsheren van de belastingkamer van de Hoge Raad en de advocaten-generaal van de fiscale sectie van het parket. Je verdiept en verbreedt je kennis van het belastingrecht, het procesrecht, algemene rechtsbeginselen en internationaal en EU-recht. Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van concept-conclusies voor het parket of concept-arresten voor de Hoge Raad, is één van je kerntaken het adviseren bij de selectie van zaken voor conclusie door het parket. Daarnaast wordt verwacht dat je nevenactiviteiten oppakt die er in grote verscheidenheid zijn. Zo kun je bijv. meewerken aan de organisatie van lezingen over actuele (fiscaal-)juridische onderwerpen , (interne) congressen of andere evenementen.

Uitgangspunt is dat je tijdens je dienstverband bij de sectie fiscaal van het wetenschappelijk bureau ongeveer even lang voor het parket als voor de belastingkamer van de Hoge Raad werkt.

Bij het wetenschappelijk bureau belastingrecht werken ruim twintig medewerkers.