Directie bedrijfsvoering van de Hoge Raad


De directie bedrijfsvoering van de Hoge Raad zorgt voor de ondersteuning van de leden van de raad en het parket en de inrichting van de gemeenschappelijke organisatie. De directie bedrijfsvoering is daarbij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en administratieve ondersteuning van de leden van de raad en het parket, ingedeeld naar de drie sectoren civiel, straf en belasting en van de twee kabinetten ter ondersteuning van president en procureur-generaal. Daarnaast zorgt de directie bedrijfsvoering van de Hoge Raad onder andere voor het beheer van de financiën, ICT, interne (facilitaire) zaken, personeelszaken, kennismanagement en communicatie. Bij de directie bedrijfsvoering zijn ongeveer 220 collega’s werkzaam.

De Hoge Raad heeft een duale bestuursstructuur. Medewerkers van de directie bedrijfsvoering vallen onder de werking van de CAO Rijk. In tegenstelling tot het rechtscollege de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad die tot de rechterlijke macht behoren.

Dat betekent dat rechterlijk beleid en bedrijfsvoering van elkaar zijn gescheiden. Aan de ene kant zijn de onafhankelijke leden van de raad en het parket verantwoordelijk voor het geven van adviezen aan de raad respectievelijk het wijzen van arresten. Aan de andere kant ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de directeur bedrijfsvoering.

Het rechtscollege de Hoge Raad, het parket bij de Hoge Raad en de directie bedrijfsvoering samen vormen de gemeenschappelijke organisatie de Hoge Raad. In de gemeenschappelijke organisatie wordt aan bepaalde thema’s bijzondere aandacht besteed, zoals goed werkgeverschap, digitalisering, duurzaamheid, kennismanagement en communicatie.

Werken bij de Hoge Raad

De raadsheren van de Hoge Raad en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door juridisch medewerkers van het wetenschappelijk bureau (WB) van de Hoge Raad. De griffies spelen een belangrijke rol in het faciliteren van de werkzaamheden van het WB, de raad en het parket. Voor de functie WB’er en dossierbehandelaar van de griffies wordt met regelmaat geworven. Daarnaast zijn er vacatures voor staffuncties.

De Hoge Raad werkt aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich verder kan ontwikkelen en tot zijn of haar recht kan komen.

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeën die zij hebben. Wij geloven in een prettige werksfeer en goede kwaliteit van het werk als wij als collega’s een goed samenspel kunnen creëren van verschillende achtergronden, kennis en ervaring.