Zitting bijwonen


Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. Dat betekent dat er nauwelijks momenten zijn waarop belangstellenden een zitting zouden kunnen bijwonen. In zaken worden soms mondelinge pleidooien gehouden. Die pleidooien worden vermeld in de onderstaande agenda.

Rolzitting straf

Er is een vaste rolzitting op dinsdag om 12.30 uur van de strafkamer (zie voor uitzonderingen het bijzonder reglement).

Uitspraken civiel

Op vrijdag vanaf 10.00 uur worden de uitspraken van de civiele kamer geplaatst in het voor de advocaten van partijen toegankelijke webportaal en aangetekend op het wekelijkse overzicht van zaken. In de loop van de vrijdag worden alle uitspraken gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Agenda mondelinge pleidooien

Hieronder vindt u de agenda van de mondelinge pleidooien. Op deze zittingen lichten procespartijen bij monde van hun advocaten hun standpunt(en) toe. Deze zittingen zijn publiek toegankelijk. Brengt u ons op de hoogte van uw aanwezigheid door te mailen naar ?

Er zijn op dit moment geen mondelinge pleidooien gepland.

Aanvullende informatie

De Hoge Raad heeft geen toga's voor advocaten. Advocaten dienen zelf voor een toga te zorgen.

Meer informatie over het verloop van een cassatieprocedure kunt u vinden onder cassatierechtspraak.