Jaarverslagen


Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Ook gaat het jaarverslag in op ontwikkelingen en de positie van de Hoge Raad in de rechtsstaat.

“Honderd jaren rechtsontwikkeling laten zien dat de hoogste rechter steeds te maken heeft gehad met principiële zaken die aanliggen tegen een scheidslijn tussen rechterlijke en wetgevende bevoegdheden. Zaken waarin de rechter soms rechtsvormende uitspraken heeft gedaan die grote maatschappelijke invloed hebben gehad.”

Maarten Feteris, president