Jaarverslagen


Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Ook gaat het jaarverslag in op ontwikkelingen en de positie van de Hoge Raad in de rechtsstaat.

“Wat doet het recht dan voor het vertrouwen in de rechtspraak? Dat is een grote kwestie. Maar in de kern zou je kunnen zeggen dat het recht in het Koninkrijk der Nederlanden onderdeel is van een rechtssysteem dat uitgaat van vertrouwen."

Dineke de Groot, president