Commissie rechtseenheid bestuursrecht


Met dit jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in zijn werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Niet alle onderwerpen waarover uit het oogpunt van rechtseenheid afstemming is gewenst komen in het rechtseenheidsoverleg aan de orde.