Kamers Hoge Raad


De Hoge Raad bestaat uit meer dan dertig rechters die zijn verdeeld in kamers. Er is een kamer voor burgerlijke zaken (de civiele kamer), een kamer voor strafzaken (de strafkamer) en een kamer voor belastingzaken (de belastingkamer). De leden van de Hoge Raad zijn werkzaam in het burgerlijk recht, het strafrecht of het belastingrecht.

De vierde kamer behandelt klachten tegen rechterlijke ambtenaren en zaken over schorsing en ontslag van rechterlijke ambtenaren die voor het leven zijn benoemd. Ook behandelt de vierde kamer verzoeken tot wraking van een rechter uit de Hoge Raad. De vierde kamer wordt gevormd uit leden van de andere kamers.

De raadsheren in de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau.

Raadsheren in buitengewone dienst (i.b.d.) als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

C.J. Borman
J.E.M. Polak
H.G. Sevenster

Vierde kamer

De vierde kamer behandelt klachten tegen rechterlijke ambtenaren en zaken over schorsing en ontslag van rechterlijke ambtenaren die voor het leven zijn benoemd. Ook behandelt de vierde kamer verzoeken tot wraking van een rechter uit de Hoge Raad.

Meer informatie is te vinden op de pagina Bijzondere taken.

De vierde kamer bestaat uit de volgende leden:
G. de Groot (voorzitter), V. van den Brink, M.E. Van HiltenM.J. KroezeE.N. Punt, J. Wortel, T.H. Tanja-van den BroekA.L.J. van StrienA.E.M. RöttgeringF.J.P. Lock en G.C. Makkink.

De zetel en de reservisten

Uitspraken van de Hoge Raad worden vastgesteld door drie of vijf raadsheren (‘de zetel’). De zetel behandelt een zaak, beraadslaagt daarover, neemt een beslissing en doet uitspraak.

In het procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden is vastgelegd dat de overige leden van een kamer van de Hoge Raad niet zijn belast met de behandeling en beslissing van de zaak. Wel kunnen deze overige leden (‘de reservisten) met het oog op het bewaken van de rechtseenheid in de kamer deelnemen aan de beraadslaging over zaken in de raadkamer.

In het protocol deelname aan behandeling en beraadslaging van de Hoge Raad der Nederlanden (pdf, 486 kB) staan meer regels over de deelname aan de behandeling en de beraadslaging.

In dit protocol is ook geregeld wanneer een lid van de Hoge Raad zich in een zaak moet verschonen omdat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Verder staan in dit protocol regels voor de wraking van leden van de Hoge Raad.