M. (Martin) Kuijer


Loopbaan

  • 1998-2002 docent / onderzoeker Universiteit Leiden
  • 2003-2019 raadadviseur / Juridisch Adviseur ministerie van Justitie en Veiligheid
  • 2004-2019 hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
  • Per 2015 (substituut) lid European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)
  • Per 1-1-2020 raadsheer Hoge Raad

Toon nevenfuncties