Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba


De Hoge Raad der Nederlanden is ook de hoogste rechtsprekende instantie voor de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Rechtspraak op de eilanden

De rechtspraak op de eilanden is  iets anders georganiseerd dan in Nederland. Er is maar één rechterlijk college voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De rechters van het Gemeenschappelijk Hof spreken zowel recht in eerste aanleg als in hoger beroep (maar niet in dezelfde zaak). Het is op de eilanden niet verplicht om met een advocaat te procederen.

In cassatie bij de Hoge Raad

Na het hoger beroep kan een partij (civiel recht, strafrecht en belastingrecht) in cassatie bij de Hoge Raad in Den Haag. Als de Hoge Raad de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof vernietigt, gaat de zaak terug naar het Gemeenschappelijk Hof. De zaak wordt dan verder behandeld door drie rechters die nog niet over de zaak geoordeeld hebben.

Civiel recht

Als iemand in cassatie gaat tegen een civiele uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof, moet hij zich laten vertegenwoordigen door een advocaat die is ingeschreven bij de civiele cassatiebalie. In civiele zaken geldt het Procesreglement van de Hoge Raad.

Strafrecht

In strafzaken is het belangrijk dat de advocaat op tijd zijn schriftuur indient waarin hij uitlegt waarom het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof volgens hem vernietigd moet worden. In strafzaken zijn in cassatie alle advocaten bevoegd die zijn ingeschreven in Nederland of in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.