De Hoge Raad


Het rechtsprekend college de Hoge Raad bestaat uit de president, de vicepresidenten, de raadsheren en de raadsheren in buitengewone dienst. De Hoge Raad wordt bijgestaan door de griffier. De griffier is ook kabinetschef van de president.

Zie voor de samenstelling van de Hoge Raad ook het kader hiernaast: 'Raadsheren in de Hoge Raad'.

De raadsheren worden in hun werkzaamheden ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau.

Kabinet president

G. (Dineke) de Groot, president
secretariaat: 070 - 361 1237

A.M. (Ilona) Wolffram- van Doorn, griffier


Toespraken president

Jaarlijks houdt de president van de Hoge Raad diverse toespraken. Een aantal hiervan is (gedeeltelijk) terug te lezen.