Regelingen / klachtenregelingen


Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens rechtspraak

Gelet op artikel 55 lid 3 Verordening EU 2016/679 en artikel 45 lid 2 van de Richtlijn EU 2016/680, gehoord de Raad voor de Rechtspraak en de presidenten van de gerechten als bedoeld in artikel 2 RO, stelt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de volgende regeling vast met het oog op toezicht op verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de uitoefening van gerechtelijke taken.
Toon regeling toezicht verwerking persoonsgegevens (pdf, 119 kB)

Formulier verzoek inzage verwerking persoonsgegevens, mei 2018 (pdf, 342 kB)

Klachtenregelingen van de Hoge Raad

Een ieder heeft het recht bij de president een klacht in te dienen over de wijze waarop de Hoge Raad, een lid van de Hoge Raad of de griffier van de Hoge Raad zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen.
Toon klachtregeling Hoge Raad

Klachtenregelingen van het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad

Een ieder heeft het recht bij de procureur-generaal een klacht in te dienen over de wijze waarop het parket of een lid van het parket zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen.
Toon klachtregeling parket

Klachtenregelingen directie bedrijfsvoering van de Hoge Raad

Een ieder heeft het recht bij de directeur een klacht in te dienen over de wijze waarop een medewerker van de directie Bedrijfsvoering, in vaste of tijdelijke dienst, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen.
Toon klachtregeling directeur bedrijfsvoering


Geen klachten over rechterlijke beslissingen

Het klachtrecht is niet van toepassing op klachten over beslissingen die een rechter neemt in een rechtszaak.