Klachten


De Wet op de rechterlijke organisatie biedt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de wijze waarop een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zich tegenover de klager heeft gedragen. De klacht moet betrekking hebben op de manier waarop een rechter of raadsheer zich in de uitoefening van zijn of haar rechterlijke functie tegenover de klager heeft gedragen.

Direct naar