Formulieren


Formulier klacht verwerking persoonsgegevens

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gerechten bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie (rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) en het parket bij de Hoge Raad in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke taken.
Formulier klacht verwerking persoonsgegevens mei 2018 (pdf, 320 kB)

Formulier melding datalek

Met dit formulier kunnen verwerkingsverantwoordelijken binnen de rechtspraak bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad melding maken van een datalek.
Formulier melding datalek (pdf, 416 kB)

Formulier inzage verwerking persoonsgegevens

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Hoge Raad of het parket bij de Hoge Raad.
Formulier inzage verwerking persoonsgegevens mei 2018 (pdf, 342 kB)