M.J. (Matthias) Borgers


Loopbaan

  • 1996-2001 onderzoeker in opleiding, Katholieke Universiteit Brabant
  • 2001-2003 advocaat-stagiaire, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, en deeltijd aanstelling docent straf(procesrecht), Katholieke Universiteit Brabant/Universiteit Tilburg
  • 2003-2006 hoofddocent straf(proces)recht, Universiteit van Tilburg
  • 2006-2016 hoogleraar straf(proces)recht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Per 1-1-2016 raadsheer Hoge Raad
  • Per 1-9-2023 vicepresident van de strafkamer van de Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1973