E.F. (Eveline) Faase


Loopbaan

  • 1983-1985 kandidaat-assistent Vakgroep belastingrecht Universiteit van Amsterdam
  • 1986-1987 assistent-belastingadviseur Moret Gudde Brinkman
  • 1987-1988 bedrijfsfiscalist bij (toen) Ares-Serono S.A
  • 1988-1995 advocaat bij (thans) Stibbe
  • 1992/1993 op parttime basis ‘uitgeleend’ als docent aan de International Tax Academy van het IBFD
  • 1995-1997 zelfstandig advocaat
  • 1997- 2015 raadsheer hof Amsterdam, vanaf 1 januari 2009 vice-president; van mei 2004 tot september 2014 tevens lid van de Ondernemingskamer vanaf medio 2004 persraadsheer voor de sectoren civiel en belasting
  • Per 01-09-2015 raadsheer Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1958