F.J.P. (Pieter Frans) Lock


Loopbaan

  • 1996 – 2000 advocaat
  • 2000 – 2004 rechtelijk ambtenaar in opleiding
  • 2004 – 2005 gerechtsauditeur/rechter-plaatsvervanger, rechtbank Dordrecht
  • 2005 – 2007 rechter rechtbank Dordrecht
  • 2007 – 2011 rechter Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (vanaf 10 oktober 2010: van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
  • 2011 – 2019 (senior-)raadsheer civiel, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Per 4-9-2019 raadsheer Hoge Raad

Toon nevenfuncties