F. (Frits) Posthumus


Loopbaan

  • 1986-1990 secretaris bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
  • 1990-1994 rechterlijk ambtenaar in opleiding in Roermond
  • 1994-1995 jurist bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (buitenstage RAIO-opleiding)
  • 1995-2003 officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam
  • 2003-2007 advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam
  • 2007-2009 senior officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam
  • 2009-2023 senior advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam
  • per 1-9-2023 raadsheer Hoge Raad

Toon nevenfuncties