Rapporten oriënterende onderzoeken n.a.v. aangiften tegen bewindspersonen of Kamerleden


Oriënterend onderzoek procureur generaal n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge in verband met beleid dat hij als (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevoerd en uitspraken die hij heeft gedaan tijdens de coronacrisis.

Oriënterend onderzoek (pdf, 372 kB)

Nieuwsbericht 'PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek n.a.v. aangiften tegen minister De Jonge'

Protocol 'Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden' (pdf, 487 kB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Aangiften tegen mevrouw Kaag’

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangiften tegen mevrouw S.A.M. Kaag, voormalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, in verband met gestelde financiering van terrorisme.

Oriënterend onderzoek (pdf, 314 kB)

Nieuwsbericht ‘PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van aangiften tegen Minister Kaag in verband met gestelde financiering van terrorisme’

Protocol ‘Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden’

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Aangifte tegen kamerlid Baudet’

Oriënterend onderzoek van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen de heer Baudet in verband met gestelde racistische en antisemitische uitlatingen (in WhatsApp-groepen).

Oriënterend onderzoek (pdf, 395 kB)

Nieuwsbericht 'PG bij de Hoge Raad: geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar aanleiding van een aangifte tegen Kamerlid Baudet'

Protocol 'Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden' (pdf, 487 kB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal ‘Schending van geheimhouding notulen Ministerraad’

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. de aangifte wegens het vermoeden van schending van geheimhouding aangaande notulen van de Ministerraad.

Rapport 'Lekken uit de notulen van de Ministerraad' (pdf, 14 MB)

Oriënterend onderzoek procureur-generaal 'Toeslagenaffaire'

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen bewindspersonen in de Toeslagenaffaire.

Oriënterend onderzoek (pdf, 932 kB)