B.F. (Berend) Keulen


Loopbaan

  • 1986-1997 Wetenschappelijk assistent, later universitair docent bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de RUG
  • 1997-2005 Wetgevingsjurist, later raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie
  • 2005-2017 Hoogleraar straf(proces)recht RUG
  • 08-09-1998 t/m 31-12-2001 rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Utrecht
  • 08-07-1994 t/m 15-04-2004 rechter-plaatsvervanger  rechtbank Leeuwarden
  • 01-01-2002 t/m 19-11-2006 raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof Den Haag
  • 20-11-2006 t/m 31-12-2012 raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof Leeuwarden
  • 01-01-2013 t/m 30-09-2017 raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Per 01-10-2017 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Toon nevenfuncties