E.J. (Ebby) Hofstee


Loopbaan

  • 1979 - 1985 wetenschappelijk medewerker strafprocesrecht en penitentiair recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
  • 1985 - 1993 universitair (hoofd)docent vakgroep strafwetenschappen van de vrije Universiteit Amsterdam
  • 1993 - 1998 rechter rechtbank Haarlem
  • 1998 - 2008 vicepresident en coördinerend rechter-commissaris rechtbank Haarlem
  • 2008 - 2009 (tot 1 oktober) coördinerend vicepresident
  • Per 1-10-2009 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1955