R.J. (Robert Jan) Koopman


Loopbaan

  • 1986-1991 wetenschappelijk medewerker Hoge Raad
  • 1991-1997 docent belastingrecht, Universiteit van Amsterdam
  • 1997-1999 fiscaal medewerker (Loyens&Volkmaars), parttime naast docentschap
  • 1999-2008 raadsheer hof Den Bosch
  • 2008-2010 vicepresident hof Den Bosch
  • Per 01-02-2010 raadsheer Hoge Raad
  • Per 01-11-2014 vicepresident Hoge Raad
  • Per 01-09-2023 advocaat-generaal (wnd)
  • Per 01-03-2024 advocaat-generaal

Toon nevenfuncties

Geboren in 1962