R.E.C.M. (René) Niessen


Loopbaan

  • 1976 - 1980 belastingadviseur (Meyburg & Co)
  • 1980 - 1983 wetenschappelijk medewerker belastingrecht R.U. te Leiden
  • 1983 - 1986 lid wetenschappelijk bureau Hoge Raad
  • 1986 - 1989 universitair hoofddocent R.U. Limburg
  • 1989 - 2004 hoogleraar belastingrecht Universiteit Maastricht
  • Per 1-12-2007 bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht Radboud Universiteit
  • Per 1-01-2004 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1952