P.M. (Paul) Frielink


Loopbaan:

  • 1984 - 1986 wetenschappelijk medewerker Universiteit Maastricht
  • 1986 - 1990 wetenschappelijk medewerker Radboud Universiteit
  • 1990 - 2013 officier van justitie en (laatstelijk) senior advocaat-generaal bij het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden
  • 2008 - 2012 bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie Universiteit Maastricht
  • 2012 - 2017 parttime hoogleraar straf(proces)recht Radboud Universiteit
  • 2013 - 2019 raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch (vanaf 2018 leidinggevende rol in de strafsector)
  • 2019 - 2020 senior raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch
  • 1 november 2020 -  1 februari 2022 plaatsvervangend advocaat-generaal strafsector
  • 1 februari 2022 - heden advocaat-generaal strafsector

Toon nevenfuncties