S.D. (Siewert) Lindenbergh


Loopbaan

  • 1990-1991 vervulling militaire dienstplicht (reserveofficier Koninklijke Landmacht)
  • 1991-1998 universitair docent Universiteit Leiden
  • 1998-2005 universitair hoofddocent Universiteit Leiden
  • 2005-heden hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Per 1-11-2021 advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Toon nevenfuncties