Cassatie in het belang der wet


De procureur-generaal bij de Hoge Raad kan cassatie in het belang der wet instellen. Daarmee kan een beslissing van de Hoge Raad worden verkregen over een rechtsvraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd.

Het kan voorkomen dat rechters in feitelijke instanties over een bepaald juridisch onderwerp verschillend denken. Er treedt dan 'rechtsongelijkheid' op: verschillende rechters doen over een vergelijkbaar juridisch onderwerp verschillende uitspraken. Zo'n geval wordt niet altijd langs de normale weg aan de Hoge Raad voorgelegd. Bijvoorbeeld omdat de partijen in die zaken niet doorprocederen en dus geen cassatieberoep bij de Hoge Raad instellen of omdat cassatieberoep niet mogelijk is. Dan kan cassatie in het belang der wet uitkomst bieden.

Een vordering tot cassatie in het belang der wet is een buitengewoon rechtsmiddel.

Geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen

Cassatie in het belang der wet heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen. Dit betekent dat de uitspraak van de Hoge Raad geen gevolgen heeft voor de partijen in de procedure. Wat de Hoge Raad ook beslist, de eerdere uitspraak blijft voor die partijen gewoon gelden.

De beslissing van de Hoge Raad is alleen bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het voor rechters in vergelijkbare, toekomstige gevallen duidelijk hoe zij moeten beslissen.

Het belang van cassatierechtspraak is dus niet alleen de juiste toepassing van het recht in de gegeven zaak. Cassatierechtspraak is ook van belang om juridische oordelen te geven met het oog op andere zaken. Daarbij is het ook mogelijk dat nieuw recht wordt gevormd. Dit wordt ‘rechtsontwikkeling’ genoemd.

Vordering tot cassatie in het belang der wet instellen

Gemotiveerde verzoeken tot het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kunnen bij de procureur-generaal worden ingediend. Dit kan door een ondertekende en ingescande brief te e-mailen naar: met als onderwerp de vermelding: “CW-verzoek”. Het is ook mogelijk een brief per gewone post te sturen of te faxen. Zie hier de contactgegevens.

Het verzoek moet betrekking hebben op een onherroepelijke uitspraak (zie art. 78 lid 7 Wet op de Rechterlijke Organisatie) waarin een rechtsvraag aan de orde is waarvan de beantwoording met het oog op de rechtseenheid of rechtsontwikkeling gewenst is.

Verzoeken die betrekking hebben op civielrechtelijke uitspraken kunnen worden ingediend bij de Commissie cassatie in het belang der wet.