D.J.M.W. (Désirée) Paridaens


Loopbaan

  • 1984-1995 onderzoeker en universitair docent Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 1993-1999 juridisch medewerker en daarna beleidsadviseur Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken, ministerie van Justitie
  • 1999-2001 plv. hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden, ministerie van Justitie
  • 2001-2004 plv. directeur Handhaving, ministerie van Justitie
  • 2004-2005 gedetacheerd bij het gerechtshof Amsterdam
  • 2006-2009 raadsheer gerechtshof Amsterdam
  • 2009-2018 vice-president/senior raadsheer gerechtshof Amsterdam
  • 2018-2020 gedetacheerd bij het parket als plv. advocaat-generaal
  • Per 1 maart 2020 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad