L.M. (Lieke) Coenraad


Loopbaan

  • 1994-1998 assistent in opleiding, Romeins recht, Erasmus Universiteit Rotterdam/Ludwig-Maximilians-Universität München
  • 1999-2006 universitair docent, Universiteit Utrecht
  • 2006-2011 universitair hoofddocent, Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2011-heden hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2006-2010 en 2018-2019 rechter-plaatsvervanger, rechtbank Rotterdam
  • 2010-2024 raadsheer-plaatsvervanger, gerechtshof Amsterdam
  • 2019-2023 rechter, rechtbank Rotterdam
  • 2023-2024 senior rechter, rechtbank Rotterdam
  • Vanaf 1 juni 2024 advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1970