M.E. (Martijn) van Wees (plv.)


Loopbaan

  • 1994-1998 juridisch medewerker Hoogheemraadschap van Schieland
  • 1998-2003 rechtelijk ambtenaar in opleiding
  • 2003-2014 rechter en senior rechter in de rechtbank Almelo/Overijssel
  • 2014-2023 raadsheer en senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Per 1 september 2023 plaatsvervangend advocaat-generaal bij het het Parket bij de Hoge Raad