G. (Gerbrant) Snijders


Loopbaan

  • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
  • 2011-2021 raadsheer Hoge Raad (civiele kamer)
  • 2011-2021 staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Per 1-05-2021 advocaat-generaal in de sectie civiel recht bij het parket van de Hoge Raad
  • Per 1-07-2021 staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Per 29-9-2021 raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de functie van advocaat-generaal

Toon nevenfuncties

Geboren in 1961