Reglementen


Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden


Vastgesteld door de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden op 26 januari 2017 en nadien gewijzigd door de gerechtsvergadering zoals onder het Procesreglement is vermeld.
Toon het Procesreglement

Proceskosten in civiele cassatiezaken

Liquidatietarieven komen tot stand in overleg tussen de rechterlijke macht en de advocatuur.
Toon de proceskosten in civiele cassatiezaken

Richtlijn limitering processtukken in civiele cassatiezaken

Op 1 september 2023 is een richtlijn ingegaan over de omvang van civiele processtukken in de cassatieprocedure.  
Toon de richtlijn (pdf, 112 kB)

Model aanbiedingsbrief

Bijlage bij hoofdstuk 3, civiele zaken, van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden.
Toon Bijlage hoofdstuk drie Procesreglement

Gebruik webportaal van de Hoge Raad in strafzaken

Besluit betreffende het gebruik van het webportaal van de Hoge Raad in strafzaken.
Toon Besluit betreffende het gebruik van het webportaal van de Hoge Raad in strafzaken, zoals bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden

Gebruik Griffieportaal voor prejudiciële vragen aan strafkamer Hoge Raad

Griffiers van rechtbanken en gerechtshoven kunnen met behulp van het Griffieportaal digitaal stukken indienen in een prejudiciële procedure bij de strafkamer van de Hoge Raad. Dit is vastgelegd in het besluit over de verstrekking van processtukken aan de Hoge Raad zoals bedoeld in artikel 554 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering.

Procesreglement data geen uitspraken en geen aanhangige zaken

Besluit data waarop geen uitspraken en geen aanhangige zaken op grond van artikel 1.2.4 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden plaatsvinden.

Overzicht data civiele kamer 2024 (pdf, 26 kB)