Model aanbiedingsbrief

3 augustus 2020

Bijlage bij hoofdstuk 3, civiele zaken, van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden.

  1. Hierbij zend ik U de procesinleiding/cassatiedagvaarding/het cassatierekest in de zaak van:
  2. Het beroep betreft de volgende uitspraak/uitspraken:
  3. Voor zover in cassatie nog van belang gaat de zaak – zeer kort samengevat – over het volgende:
  4. Voor zover mij bekend is er wel/geen samenhang met andere zaken die in cassatie zijn of worden aangebracht. Wel, namelijk ...
  5. Met betrekking tot de noodzaak van een spoedige afdoening geldt (keuze omcirkelen):
    a. dat gevraagd zal worden om een datum voor schriftelijke toelichting op verkorte termijn;
    b. dat in overleg tussen partijen gevraagd wordt om toepassing van het versneld regiem in cassatie (alleen procesinleiding/dagvaarding en conclusie van antwoord).