Besluit over de verstrekking van processtukken aan de Hoge Raad zoals bedoeld in artikel 554 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering

12 juli 2023

Overeenkomstig artikel 554 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering heeft de tweede meervoudige kamer van de Hoge Raad, in overeenstemming met de procureur-generaal, bepaald dat de rechtbanken en gerechtshoven desgewenst gebruik kunnen maken van het Griffieportaal van de Hoge Raad bij de verstrekking van stukken aan de Hoge Raad. Dit geldt - met inachtneming van paragraaf 4.4. van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden - voor alle zaken waarin op de voet van artikel 553 van het Wetboek van Strafvordering een of meer prejudiciële vragen aan de strafkamer van de Hoge Raad zijn gesteld.

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de Hoge Raad, waarin ook informatie is opgenomen over de beschikbare inlogmiddelen. In overeenstemming met de procureur-generaal kan de tweede meervoudige kamer van de Hoge Raad dit besluit te allen tijde wijzigen.

Aldus vastgesteld door de tweede meervoudige kamer van de Hoge Raad op 16 mei 2023.