Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken 2021

30 september 2020

Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden, data geen uitspraken en geen aanhangige zaken.

De president van de Hoge Raad der Nederlanden, op grond van artikel 1.2.4 van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden (Stcrt. 2017, nr. 5928);
in overeenstemming met de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden;

Besluit:

dat er geen uitspraken worden gedaan en geen aanhangige zaken worden behandeld op:

  • vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)
  • vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)
  • vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaartsdag)
  • 23 en 30 juli 2021 (zomerreces)
  • 13 en 20 augustus 2021 (zomerreces)
  • vrijdag 31 december 2021 (Oudejaarsdag)

Den Haag, 29 september 2020
Mr. M.W.C. Feteris