Opstijging naar de hemel


Opstijging naar de hemel 1

Opstijging naar de hemel is geschilderd door Hieronymus Bosch. Het schilderij laat zien hoe overleden mensen door engelen naar een stralend licht worden gebracht.

Het licht staat symbool voor de toegang tot de hemel: de Bijbelse eindbestemming na de dood.

Het schilderij is onderdeel van Visioenen uit het hiernamaals, dat bestaat uit vier panelen die gaan over het onderwerp het Laatste Oordeel. Met het Laatste Oordeel wordt het oordeel bedoeld dat volgens verschillende religies op enig moment zal worden uitgesproken over alle mensen, dood en levend.

Terug naar schilderij