Interactief schilderij


Het schilderij (olieverf op doek) is in 2015 is geschilderd door Helen Verhoeven. Zij werkte vanuit haar atelier in Berlijn een jaar lang aan het schilderij. Het is maar liefst 400 x 647 cm. Het hangt in de ontvangstruimte van het Hoge Raad gebouw.

Beweeg met uw muis over het schilderij. Als er een handje_16 (handje) verschijnt kunt u klikken en wordt een onderdeel verder toegelicht.

kunstwerk Hoge Raad Adam en Eva Aletta Jacobs De afdaling van het kruis De bloederige moord op de gebroeders De Witt Desiderius Erasmus Dirk Volkertsz. Coornhert Guernica Guusje Minkenhof Hugo de Groot Johan Thorbecke Johan van Oldenbarnevelt Johannes Wier Judith Judith en Holofernes Justus Lipsius Karel de Stoute Kenau Simonsdochter Hasselaer Kompositie V Koning Willem I Koning Willem II Medusa Meijers en Cleveringa (portretten naast elkaar) Mr. dr. L.E. Visser Napoleon Bonaparte Opstijging naar de hemel Portretten van presidenten van de Hoge Raad Portretten van procureurs-generaal van de Hoge Raad Spinoza Ulrike Meinhof Vrouwe Justitia Willem de Zwijger Mengelmoes van mensen Het schilderij

Hotspots

Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia wordt beschouwd als hét symbool voor rechtvaardigheid.

Koning Willem I

Dit zijn de benen en voeten van Koning Willem I. In 1815 werd hij als Koning Willem I ingehuldigd. Hoewel Willem I als absoluut monarch heerste, was hij op de toekomst gericht.

De bloederige moord op de gebroeders De Witt

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 bij heftige politieke en maatschappelijke onrusten in Den Haag vermoord.

Mr. dr. L.E. Visser

Mr. dr. Visser was de eerste Joodse president van de Hoge Raad. Wegens zijn joodse afkomst werd hij in de oorlog ontslagen door de Duitse bezetter zonder dat de Hoge Raad daartegen protesteerde.

Meijers en Cleveringa (portretten naast elkaar)

Eduard Maurits Meijers genoot bekendheid als hoogleraar burgerlijk recht en internationaal privaatrecht, maar hij was ook filosoof en rechtshistoricus. Vanwege zijn Joodse afkomst werd hij al snel na de Duitse bezetting ontslagen. Zijn oud-promovendus Rudolph Cleveringa ging hier tegenin in een beroemde protestrede.

Spinoza

Spinoza werd omschreven als een vriendelijke, rustige en bescheiden man. Maar ook als een man met, voor in de tijd waarin hij leefde, radicale ideeën.

Johan Thorbecke

Als liberaal parlementariër en prominent rechtsgeleerde werd Johan Thorbecke benoemd tot voorzitter van de commissie die moest toezien op de grondwetsherziening van 1848.

Aletta Jacobs

Het is tekenend voor het leven van Aletta Jacobs, dat het antwoord van minister Thorbecke (ook afgebeeld in dit schilderij) op haar verzoek om te mogen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen niet aan haar, maar aan haar vader was gericht.

Hugo de Groot

Hugo de Groot wordt beschouwd als een van de grootste juristen ooit.

Kenau Simonsdochter Hasselaer

‘Kenau’ is tegenwoordig synoniem voor een bazige, onvriendelijke vrouw, maar Kenau Simonsdochter Hasselaer is een historisch persoon.

Het schilderij

Op het schilderij ‘Hoge Raad’ is een drukbevolkte rechtszaal te zien. De wanden zijn bedekt met kunsthistorische verwijzingen naar de ontwikkeling van het Nederlands recht en de grondwet. Er zijn voormalige politici, geleerden, staatshoofden en filosofen te zien. Naast het recht is ook het onrecht, agressie en geweld zichtbaar.

De afdaling van het kruis

Dit schilderij is geschilderd door Rembrandt van Rijn. Op het schilderij is te zien hoe het lichaam van Jezus van het kruis wordt genomen.

Judith en Holofernes

Dit is Judith, een Joodse weduwe. Het hoofd dat voor haar ligt is van Holofernes, de veldheer die de stad waarin Judith woonde had aangevallen.

Medusa

Dit is het onthoofde lichaam van Medusa. Medusa, met haar haardos van kronkelende slagen, is een monster uit de Griekse mythologie. Iedereen die haar aankijkt verandert onmiddellijk in steen.

Opstijging naar de hemel

Dit schilderij is geschilderd door Hieronymus Bosch. Het laat zien hoe overleden mensen door engelen naar een stralend licht worden gebracht.

Adam en Eva

Volgens de scheppingsverhalen waren Adam en Eva de eerste man en de eerste vrouw.

Kompositie V

Dit kunstwerk, geschilderd door Rudi van de Wint, hing in één van de rechtszalen van het vorige gebouw van de Hoge Raad.

Ulrike Meinhof

Als een van de bekendste leden van de Rote Armee Fraktion (RAF), een links-radicale terreurgroep, was Ulrike Meinhof betrokken bij gewelddadige acties.

Guernica

Dit beroemde schilderij van Picasso laat de paniek zien van de inwoners van het Spaanse dorp Guernica tijdens het bombardement door de Duitse Luftwaffe in 1937. Het was het eerste bombardement in Europa dat op burgers was gericht.

Justus Lipsius

Justus Lipsius, die geboren werd als Jodocus Lips, wordt beschouwd als een van de invloedrijkste humanisten uit de zestiende eeuw.

Johannes Wier

Deze Brabantse arts, die later hofarts werd, is bekend geworden door zijn boeken waarin hij uitlegde dat hekserij en betoveringen niet bestaan. Hij was ook een van de eerste geleerden die aandacht besteedden aan het concept van geestesziekte.

Karel de Stoute

Karel de Stoute ondernam als hertog van Bourgondië veel veldtochten. Zijn bijnaam, ‘de stoute’, betekent dan ook ‘de moedige’ of ‘de roekeloze’.

Desiderius Erasmus

De humanist Erasmus leefde in een tijd van grote veranderingen. Tussen Middeleeuwen en Renaissance, zette hij belangrijke stappen in aanloop naar en tijdens de Reformatie. In zijn geboorteplaats Rotterdam wordt zijn geboortedag nog jaarlijks gevierd.

Portretten van procureurs-generaal van de Hoge Raad

De procureur-generaal bij de Hoge Raad staat aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad.

Portretten van presidenten van de Hoge Raad

De president van de Hoge Raad is de primus inter pares binnen de Hoge Raad.

Koning Willem II

Dit is koning Willem II, de zoon van koning Willem I. Onder koning Willem II kwam in 1848 een nieuwe Grondwet tot stand. Deze Grondwet is de basis van ons huidige parlementaire stelsel.

Napoleon Bonaparte

Napoleon is te herkennen aan de in zijn jas gestoken hand. Zijn Code Napoléon, het Franse burgerlijk wetboek, heeft in veel landen invloed gehad op het burgerlijk recht. Ook in Nederland.

Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is de bijnaam van Willem van Oranje, die ook wel de Vader des Vaderlands wordt genoemd. Zijn wapenspreuk Je maintiendrai (Ik zal handhaven) staat nog steeds op het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dirk Volkertsz. Coornhert

Dit is Dirk Volkertsz. Coornhert. Met zijn ideeën over een gematigder strafrecht, dat gebaseerd moet zijn op rationele overwegingen, was hij zijn tijd ver vooruit.

Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt: de belangrijkste bestuurder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Guusje Minkenhof

Guusje Minkenhof was de eerste vrouwelijke advocaat-generaal, raadsheer en vicepresident van de Hoge Raad.

Mengelmoes van mensen

Voor de rechtsheren verschijnt de menigte: de treurige, boze, eenzame, lieve, vertrouwde en vervreemdende figuren die samen onze chaotische samenleving vormen.

Judith

Dit is Judith, een Joodse weduwe. Het hoofd dat zij in haar hand houdt is van Holofernes, de veldheer die de stad waarin Judith woonde had aangevallen.