Justus Lipsius


Justus Lipsius 1

Justus Lipsius, die geboren werd als Jodocus Lips, wordt beschouwd als een van de invloedrijkste humanisten uit de zestiende eeuw.

Lipsius pleitte in zijn boeken voor meer redelijkheid en verdraagzaamheid. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verdedigde hij het standpunt dat het accepteren van de Spaanse heerschappij over de Nederlandse provinciën beter zou zijn dan een langdurige, bloedige oorlog.

Terug naar schilderij